Waarschuwing!

Hiermee wordt uw winkelwagentje leeg. Weet u zeker dat u wilt doorgaan?

header

Algemene Voorwaarden

1. Geldigheidsgebied
Voor de zakelijke betrekkingen tussen Chamberlain Gmbh (hierna te noemen 'Chamberlain') en de klanten van de webshop gelden uitsluitend de volgende Algemene Voorwaarden. Afwijkende voorwaarden van de klant erkent Chamberlain niet tenzij Chamberlain er uitdrukkelijk schriftelijk mee ingestemd heeft.

2. Afsluiten van Overeenkomsten
a) Overeenkomsten via  www.chamberlain.de/webshop/ kunnen tot op heden alleen in de Duitse taal gesloten worden.

b)  De aanbiedingen van Chamberlain op de pagina's van de webshop zijn vrijblijvend en niet-bindend, tenzij Chamberlain ze uitdrukkelijk schriftelijk bindend heeft verklaard.

c) De bestelling van de klant, aangegeven door het aanklikken van de knop [Nu Kopen], is een juridisch bindende overeenkomst met Chamberlain tot het aangaan van een koopcontract. Tot aan de verzending van de bestelling kan de klant de gegevens inzien en veranderen. Een bindende koopovereenkomst kan alleen aangegaan worden als de klant voor het aanklikken van de knop [Nu Kopen] de Algemene Voorwaarden geaccepteerd heeft.

d) De klant ontvangt na verzending van zijn bestelling een e-mail van Chamberlain, die de bestelling bevestigt en die de details vermeldt (orderbevestiging). Met het toezenden van de orderbevestiging komt een koopcontract tot stand.

e) Chamberlain verstuurt de rekening aan de klant per separate post.

3. Prijs / Verzendkosten / Terugzendkosten
a)
 Alle op de website aangegeven prijzen zijn inclusief de geldende BTW en exclusief de apart vermelde verzendkosten. Gedetailleerde informatie over de verzendkosten vindt u hier:  Verzendkosteninformatie 

b) In het geval van de uitoefening van het wettelijke wederroepingsrecht door de klant, draagt de klant de directe kosten voor het retourneren van de goederen Herroeping.

4. Betalingsvoorwaarden en verzuim te betalen
a) De betaling van producten kan worden gedaan met debetkaart, creditkaart, PayPal, SOFORT Banking of bij vooruitbetaling. Alle betaalmethodes zijn kosteloos voor de klant.
Er kunnen echter kosten in rekening voor de gebracht door de aanbieder van de betaalmethode.
Details over de betaalmiddelen en -voorwaarden vindt u hier: Informatie over betaling en verzending

b) Bij vooruitbetaling maakt u de koopprijs over nadat u de bevestiging van de bestelling heeft ontvangen en voordat de producten zijn verzonden. Bij betaling met creditkaart en PayPal wordt uw betreffende rekening bij het afronden van de bestelling belast; bij betaling met debetkaart of SOFORT gebeurt dat normaalgesproken één of twee werkdagen later. De producten worden direct na de afronding van de betaling met creditkaart, PayPal, debetkaart en SOFORT verzonden.
Indien u in gebreke blijft met de betaling, is Chamberlain bevoegd om vanaf dat tijdstip rente ter hoogte van vijf procent over de rente op jaarbasis te berekenen. Bewijs van hogere kosten door Chamberlain blijft voorbehouden.

c) De klant heeft alleen recht op schuldvergelijking, wanneer zijn claim bij gewijsde is vastgesteld of door Chamberlain niet betwist wordt. Bovendien kan de klant in zoverre alleen aanspraak maken op het recht van retentie, wanner zijn claim gebaseerd is op dezelfde contractuele betrekking.


5. Levering / gedeeltelijke levering
a)
Tenzij anders overeengekomen vindt levering plaats op het door de klant opgegeven afleveradres.

b) Gedeeltelijke leveringen zijn alleen toegestaan, als de gedeeltelijke levering voor de klant in het kader van de contractuele bepaling bruikbaar is, de levering van de overige bestelde goederen zekergesteld is en er voor de klant daardoor geen extra kosten ontstaan.

c) De levering vindt plaats binnen de Europese Unie. Voor informatie over leverings- en verzendvoorwaarden, inclusief meldingen over levertijden zie verzendinformatie

6. Eigendomsvoorbehoud
Chamberlain behoudt zich het eigendomsrecht voor van alle goederen die op grond van een bestelprocedure aan een klant uitgeleverd worden, tot de volledige en definitieve betaling van de geleverde goederen.

7. Garantie (Informatie m.b.t. aansprakelijkheid bij gebreken)
De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing.

8.Aansprakelijkheid
Verdergaande aanspraken van de klant, in het bijzonder op prestatievervangende schadevergoeding en op vergoeding van overige directe of indirecte schade -- inclusief neven- en gevolgschade, ongeacht uit welke rechtsgrond -- zijn uitgesloten. Dit geldt niet als

a) Chamberlain volgens het Produkthaftungsgesetz (de Duitse productaansprakelijkheidswet) aansprakelijk is;

b) Chamberlain een juridisch gebrek of gebrek aan een goed arglistig verzwegen heeft of een waarborg of een aanschafrisico overgenomen heeft;

c) de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Chamberlain of een van de wettelijke vertegenwoordigers of agenten van Chamberlain; of

d) een verwijtbaar onrechtmatig handelen door Chamberlain of de wettelijke vertegenwoordigers of agenten van Chamberlain tot lichamelijke of gezondheidsschade heeft geleid.

e) in het geval van door lichte nalatigheid veroorzaakte zaak- en vermogensschade is Chamberlain slechts aansprakelijk in het geval van schending van plichten op de nakoming waarvan de klant in bijzondere mate mag vertrouwen ('essentiële contractsverplichtingen'), echter wat de hoogte betreft beperkt tot de bij het sluiten van de overeenkomst voorzienbare contracttypissche schade. Bovenstaande bepalingen gelden overeenkomstig voor directe aanspraken van de klant tegen de wettelijke vertegenwoordigers of agenten van Chamberlain.

9. Rechtskeuze / bevoegd gerecht
Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. De toepassing van het VN-kooprecht is uitgesloten. Voor zover het bij de klant om een ondernemer gaat, is de zetel van Chamberlain bepalend voor het exclusief bevoegde gerecht voor alle geschillen voortkomend uit de handelsbetrekking.

10. Herroepingsrecht voor consumenten
Consumenten in de zin van § 13 BGB (het Duitse Burgerlijke Wetboek) hebben een wettelijk herroepingsrecht. Consument is iedere natuurlijke persoon die een transactie uitvoert voor doeleinden die niet overwegend als beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten kunnen worden beschouwd.

Bijzonderheden m.b.t. herroeping vindt u onder deze link:herroepingsrecht:
 
11. Gegevensbescherming
Alle van de klant verzamelde persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. De persoonsgegevens worden overeenkomstig de bepalingen van het Bundesdatenschutzgesetz (de Duitse federale wet ter bescherming van persoonsgegevens) en het Telemediengesetz (de Telemediawet) verzameld, verwerkt en gebruikt. Persoonsgegevens worden slechts verzameld als de klant deze vrijwillig meedeelt aan Chamberlain in het kader van een bestelling of bij de opening van een klantenrekening. Chamberlain gebruikt de door de klant meegedeelde gegevens zonder diens afzonderlijke toestemming uitsluitend voor de uitvoering en afwikkeling van de bestelling. Na de volledige afwikkeling van het koopcontract en de volledige betaling van de koopprijs worden de gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na verstrijken van de handels- en belastingrechtelijke voorschriften verwijderd, voor zover de klant niet uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik. Uitvoerige informatie over gegevensbescherming vindt u onder de volgende link:
Privacyverklaring 
12.Opslag van de tekst van de overeenkomst
De tekst van de overeenkomst wordt intern opgeslagen, maar is voor de klant na het sluiten van de overeenkomst niet meer toegankelijk. Bij het sluiten van de overeenkomst heeft de klant echter de mogelijkheid om de tekst ervan op te roepen en af te drukken.

13. Toezending van bevestiging van de overeenkomst
Binnen een passende termijn na het sluiten van de overeenkomst, echter uiterlijk bij levering van de goederen, stelt Chamberlain de klant op een duurzame drager (bijv. in een e-mail) een bevestiging van de overeenkomst ter beschikking, waarin de inhoud van de overeenkomst is weergegeven.

Gegevensverstrekking op grond van § 312-d lid 3 BGB (het Duitse burgerlijk wetboek) juncto Art. 246a EGBGB (de Duitse wet tot invoering van het burgerlijk wetboek)
Chamberlain GmbH
Saar-Lor-Lux Str. 19
D-66115 Saarbrücken

Vertegenwoordiger bedrijfsvoering::
Robert Dean Marais

Telefon: 0049 681 87080 279
Fax: 0049 681 87080 199
Contactformulier

Inschrijfkantoor: Handelsregister Kantongerecht Saarbrücken Registratienummer: 52858
BTW-nummer: DE137861630 (Lieferungen nach Deutschland)
BTW-nummer: LU26345616 (Lieferungen ins europäische Ausland)
WEEE-Reg.Nr.: DE66256568
 
Hulp en Handleidingen

Op onze hulppagina vindt u antwoorden op vaak gestelde vragen evenals tekst- en videohandleidingen over de inbouw en ingebruikname van uw garagedeuraandrijving..

 

Nieuwsbrief

Met onze nieuwsbrief ontvangt u altijd de laatste productinformatie & speciale aanbiedingen.

Klantenservice

Onze klantenservice is bereikbaar
Ma-Do van 8u tot 17u
en
Vr van 8u tot 16u,
tel.:+49 681 - 87080 279 (Ordre)
tel.:+49 681 - 87080 100 (Technique)

Garagedeurautomatisering - de garage als toegang tot het slimme huis

Als je slim bent, begint het 'intelligente huis' niet eerst in je appartement. Met een garagedeuropener of garagedeuropener van Chamberlain begint het comfort bij de garage. In tijden van smartphones, apps en internet is het niet meer dan logisch om het leven zo gemakkelijk mogelijk te maken door thuis intelligent te netwerken. De garage is geen uitzondering. Als wereldmarktleider op het gebied van garagedeuraandrijvingen, is Chamberlain zich bewust van zijn verantwoordelijkheid en stelt niet alleen de hoogste normen op het gebied van kwaliteit en comfort, maar biedt ook het hoogste beveiligingsniveau met zijn speciale versleutelingssysteem.
 

De comfortabele garage - kan eenvoudig worden gerealiseerd


Het is een algemene misvatting dat deuraandrijvingen omslachtig zijn om te installeren. Het contraproductieve bewijs is de geavanceerde systemen van Chamberlain voor elektrische garagedeuren. Uitgaande van een beetje handvaardigheid, kunnen garagedeuraandrijvingen ook gemakkelijk achteraf worden ingebouwd door doe-het-zelvers. Trouw aan het motto: comfort begint bij de installatie. En het is net zo comfortabel.